Co-workers

Sweden

Eva Haglind (ordförande)
Överläkare, Professor, Kirurgi, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, SSORG/Göteborg
eva.haglind@vgregion.se


Eva Angenete

Överläkare, Docent, Kirurgi, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, SSORG/Göteborg
eva.angenete@vgregion.se


Anna Axelsson

Doktorand, Kirurgi, Göteborgs universitet, Göteborg, SSORG/Göteborg
anna.c.axelsson@vgregion.se


David Bock

Statistiker, Ph.D., Göteborgs universitet, Göteborg, SSORG/Göteborg
david.bock@gu.se

Adiela-Adriana Correa-Marinez
Specialistläkare, Kirurgi, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, SSORG/Göteborg
adiela-adriana.correa-marinez@vgregion.se


Carolina Ehrencrona

Forskningsadministratör, Göteborgs universitet, Göteborg, SSORG/Göteborg
carolina.ehrencrona@vgregion.se


Anette Engström
Forskningssjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, SSORG/Göteborg
anette.engstrom@vgregion.se

Sofia Erestam

Doktorand operationssjuksköterska, Kirurgi, Göteborgs universitet, Göteborg, SSORG/Göteborg
sofia.erestam@vgregion.se


Martin Gellerstedt

Statistiker, Ph.D., Högskolan väst, SSORG/Göteborg
martin.gellerstedt@hv.se


Elisabeth Gonzales

Forskningssjuksköterska, Kirurgi, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, SSORG/Göteborg
elisabeth.gonzales@vgregion.se


Jane Heath

Forskningssjuksköterska, Kirurgi, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, SSORG/Göteborg
jane.heath@vgregion.se


Jenny Heimann

Doktorand, kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet, Göteborg, SSORG/Göteborg
jenny.heiman.ullmark@vgregion.se


Ingrid Höglund-Karlsson

Forskningssjuksköterska, Avdelningschef SSORG/Göteborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
ingrid.hoglund-karlsson@vgregion.se


Annelie Olofsson

Administratör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, SSORG/Göteborg
annelie.olofsson@vgregion.se


Aron Onerup

Doktorand, kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet, Göteborg, SSORG/Göteborg
aron.onerup@gu.se


Jennifer Park

Specialistläkare, kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet, Göteborg, SSORG/Göteborg
jennifer.park@vgregion.se


Josefin Petersson
Doktorand, kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet, Göteborg, SSORG/Göteborg
josefin.e.petersson@vgregion.se


Mattias Prytz

Överläkare, Kirurgkliniken, Norra Älvsborgs Lasarett, Trollhättan, SSORG/Göteborg
mattias.prytz@vgregion.se


Carina Rosander

Forskningssjuksköterska, Kirurgi, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, SSORG/Göteborg
carina.rosander@vgregion.se


Andreas Samuelsson

Doktorand, kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet, Göteborg, SSORG/Göteborg
andreas.samuelsson@vgregion.se

Sofie Walming
Doktorand, kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet, Göteborg, SSORG/Göteborg
sofie.walming@vgregion.se


Anette Wedin

Forskningssjuksköterska, Kirurgi, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, SSORG/Göteborg
anette.wedin@vgregion.se

Denmark

Professor Jacob Rosenberg
Kirurgisk afdeling, Herlev Hospital, København
jaro@regionh.dk

Overlæge Mads Mark Christensen

Kirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus, Aalborg
mads.mark@viborg.rm.dk

Overlæge Henrik Ovesen

Roskilde Sygehus, Roskilde