Co-workers

Sweden

Eva Haglind (ordförande)
Överläkare, Professor, Kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
eva.haglind@vgregion.se

Eva Angenete
Överläkare, Professor, Kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
eva.angenete@vgregion.se

Kevin Afshari
PhD, Specialistläkare, Kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitet, Göteborg
kevin.afshari@gu.se

Anna Axelsson
Specialistsjuksköterska, Doktorand, Onkologi, Göteborgs Universitet, Göteborg
anna.c.axelsson@vgregion.se


Carolina Ehrencrona
Forskningsadministratör, Göteborgs Universitet, Göteborg
carolina.ehrencrona@gu.se


Elisabeth González
Forskningssjuksköterska, Kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
elisabeth.gonzales@vgregion.se

Viktor Jonsson
Statistiker, Ph.D., Göteborgs Universitet, Göteborg
viktor.jonsson@gu.se


Ingrid Höglund-Karlsson
Forskningssjuksköterska, Avdelningschef SSORG/Göteborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
ingrid.hoglund-karlsson@vgregion.se

Charlotta Larsson
PhD, Specialistläkare, Kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitet, Göteborg
charlotta.e.larsson@vgregion.se

Rebecka Levenskog
Forskningsadministratör, Göteborgs Universitet, Göteborg
rebecka.levenskog@gu.se

Ying Li
Statistiker, Ph.D., Göteborgs Universitet, Göteborg
ying.li@gu.se

Jennifer Park
Ph.D,Specialistläkare, Kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitet, Göteborg
jennifer.park@vgregion.se


Josefin Petersson
Doktorand, Kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitet, Göteborg
josefin.e.petersson@vgregion.se


Mattias Prytz
Överläkare, Kirurgkliniken, Norra Älvsborgs Lasarett, Trollhättan
mattias.prytz@vgregion.se

Carina Rosander
Forskningssjuksköterska, Kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
carina.rosander@vgregion.se

Daniel Rydbeck
Specialistläkare, Doktorand, Kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitet, Göteborg
daniel.rydbeck@vgregion.se

Andreas Samuelsson
Överläkare, Doktorand, Kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitet, Göteborg
andreas.samuelsson@vgregion.se

Sofia Sandberg
Specialistläkare, Doktorand, Kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet, Göteborg
sofia.j.sandberg@vgregion.se

Erik Sinclair
Specialistläkare, Doktorand, Kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet, Göteborg
erik.sinclair@vgregion.se

Sophia Waldenstedt
ST-läkare, Kirurgi, Doktorand, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs Universitet, Göteborg
sophia.waldenstedt@vgregion.se

Anette Wedin
Forskningssjuksköterska, Kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
anette.wedin@vgregion.se

Denmark

Professor Jacob Rosenberg
Kirurgisk afdeling, Herlev Hospital, København
jaro@regionh.dk

Overlæge Mads Mark Christensen
Kirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus, Aalborg
mads.mark@viborg.rm.dk

Overlæge Henrik Ovesen
Roskilde Sygehus, Roskilde